1 year ago

Polityka narodowościowa władz komunistycznych na terytorium polski wobec Ukrainców w latach 1944-1989

Wymuszone przesunięcie granicy polskiej dzięki rzekę Bug dawalo okazję dla wladz k. omunistycznych rozwiązania problemu ukrainskiego wedlug sowieck. ich wzorów. Plan ten zamierzaly one osiągnąc metodą czystki etnicznej, otaczającej read more...